Ce sunt dividendele | Cat costa sa scoti dividende din firma?

Va punem la dispozitie un calculator de taxe pentru SRL, care va ajuta sa calculati taxele pe care le datoreaza la stat un SRL, atat pentru veniturile obtinute, cat si taxele care se datoreaza pentru profitul care se repartizeaza sub forma de dividende catre asociatii firmei.

Ce este o microintreprindere?

O microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineşte cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro
 • capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale
 • nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instanţele judecatoresti

O microintreprindere datoreaza impozite la stat in functie de cifra de afaceri realizata.
Impozitul pe venitul microintreprinderilor se datoreaza diferit, daca societatea nu are nici un salariat, sau daca are cel putin un salariat.
Astfel, avem doua cote de impozit pe venitul microintreprinderilor:

  • 3% daca societatea nu are nici un salariat
  • 1% daca societatea are cel putin un salariat

Prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga.
Conditia se considera indeplinită si in cazul microintreprinderilor care:
a) au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;
b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Ce sunt dividendele?

Dividendul reprezinta partea din profitul net al unei societati, care revine asociatilor sau actionarilor, in functie de procentul de parti sociale detinute conform actului constitutiv al societatii.

Dupa cum se stie, la infiintarea unei Societati cu Raspundere Limitata (SRL), fiecare asociat participa la constituirea societatii cu un anumit numar de parti sociale.De exemplu, la un capital social subscris de 200 de lei, la o societate cu doi asociati, fiecare participand cu cota egala de 50%, fiecare asociat participa cu un numar de 10 parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei.

Cand se face repartizarea profitului net sub forma de dividende, trebuie sa se respecte cota de participare a fiecarui asociat conform actului constitutiv.Legea Societatilor comerciale Nr.31/1990, la art.67 prevede urmatoarele:
”Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat…dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel”.

Ce reprezinta profitul net?

Profitul net, reprezinta suma ramasa dupa ce s-au scazut din veniturile realizate, cheltuielile deductibile efectuate de societate in perioada de raportare.

 • Veniturile realizate sunt asimilate cu sumele facturate.
 • Cheltuielile deductibile sunt acele cheltuieli care sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice (ex: salarii, intretinerea sediului declarat cu activitate, intretinerea autovehiculelor, amortizarea mijlocelor fixe, consumabile, comisioane bancare, descarcarea marfii vandute, etc).

Profitul net se poate repartiza asociatilor sub forma de dividende. Suma profitului net repartizat se stabileste printr-o Hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor (AGA), in cazul in care sunt mai multi asociati, sau prin Hotararea Asociatului Unic, in cazul in care societatea este constituita dintr-un singur asociat.

Cum si cand se pot repartiza dividendele?

Dividendele se pot repartiza:

 • Anual – dupa aprobarea de catre Adunarii Generale a Asociatilor a situatiilor financiare anuale
 • Trimestrial – prin efectuarea formalitatilor de inventariere a patrimoniului si intocmire a situatiilor financiare interimare, care vor trebui depuse la ANAF in termen de 30 de zile de la aprobarea lor de catre Adunarea Generala a Asociatilor.

Ce impozit se datoreaza pentru dividende?

Veniturile sub formă de dividende se impun cu o cotă de 5% din suma acestora.
Pentru simularea calculului pentru impozitul pe dividende, puteti utiliza calculator dividende.

Cand se plateste impozitul pentru dividende?

Impozitul pe dividende se retine la sursa de catre societate.
Termenul de virare a impozitului catre stat este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.

Calculator dividende

EXEMPLU:

Avem doi asociati, fiecare are cota de participare la capitalul social de 50% si se vireaza in contul fiecarui asociat suma de 10.000 lei, in luna mai 2021.
Ca sa stabilim ce impozit se datoreaza pentru sumele virate, vom face calculul prin metoda regulei de 3 simpla.

Cazul 1. Cunoastem suma virata, vrem sa aflam sum bruta de repartizat pentru fiecare asociat
Suma neta 10.000 lei………………………….95%
Suma bruta         x lei…………………………100%
X = 10.526 lei | impozitul va fi 10,526 lei * 5% = 526 lei
Sau mai simplu: 10.000 / 0,95 = 10.526

Cazul 2. Cunoastem suma bruta, vrem sa aflam suma neta de virat pentru fiecare asociat
Suma bruta 10.526 lei …………………………100%
Suma neta            x lei………………………….95%
Suma neta de virat va fi 10.000 lei.
Sau mai simplu: 10.526 * 0,95 = 10.000

Cazul 3. Cunoastem suma neta, vrem sa aflam impozitul datorat pentru fiecare asociat
Suma neta 10.000 lei………………………….95%
Impozitul            x lei……………………………5%
Impozitul va fi 526 lei

Cazul 4. Cunoastem suma bruta, vrem sa aflam impozitul datorat pentru fiecare asociat
Suma bruta 10.526 lei …………………………100%
Impozitul               x lei……………………………5%
Impozitul va fi 526 lei
Impozitul total datorat pentru cei doi asociati va fi de 526*2 = 1.052 lei si va trebui virat la stat pana in data de 25 iunie 2021.

Suma care se poate vira efectiv catre fiecare asociat este suma bruta, din care se scade impozitul datorat si astfel ramane suma neta care se poate vira efectiv catre fiecare asociat.

Ce taxe datoreaza asociatii dupa ce incaseaza dividendele?

Fiecare asociat care a incasat dividende nete peste plafonul anual de 12 salarii minime (in anul 2022 avem 2.550 lei * 12 luni = 30.600 lei), datoreaza contributie la sanatate, plafonata la 10% din 30.600 lei, adica 3.060 lei.

In termen de 30 de zile de la depasirea plafonului celor 12 salarii minime din dividende, fiecare asociat va trebuie sa depuna la ANAF Declaratia Unica.

Daca intr-un an calendaristic dividendele primite de un asociat nu depasesc plafonul de 12 salarii minime, nu datoreaza contributie la sanatate si nu trebuie sa depuna la ANAF Declaratia Unica.

Va punem la dispozitie gratuit un model AGA dividende 2022.

Pentru mai multe informatii legate de taxe si impozite, puteti contacta consultantii BMM Premium Tax la:

Telefon 0743-407.407 sau la adresa de e-mail bmmpremiumtax@gmail.com

Limitarea responsabilitatii

Prezentul calculator taxe SRL – Calculator dividende este pus la dispozitia dumneavoastra pentru a fi folosit numai cu scopul efectuarii unor simulari sau estimari privind calculul impozitului si al dividendelor la microintreprinderi. Calculatorul de taxe SRL si dividende microintreprinderi nu acopera toate particularitatile posibile.
BMM Premium Tax isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat ca urmare a utilizarii acestui calculator. Recomandam sa solicitati o analiza a cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe calculele efectuate cu ajutorul acestui calculator taxe SRL – Calculator dividende.