Transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat vor trebui înregistrate în sistemul RO e-Transport de la 1 iulie 2022

Acest articol se adresează în special magazinelor care comercializează îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole similare, legume, băuturi, ciment, pământuri și pietre.

Potrivit OUG 41/2022 publicat în Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022, sistemul naţional RO e-Transport pentru monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat va intra oficial în vigoare de la 1 iulie anul acesta. 

Acest sistem a fost dezvoltat de Ministerul Finanțelor prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) şi al Autorității Vamale Române cu scopul de a preveni evaziunea fiscală și a îmbunătăți nivelul de colectare TVA în cazul transporturilor naționale și intracomunitare de mărfuri. 

Astfel, operatorii de transport vor avea obligația să transmită anticipat în sistemul RO e-Transport datele referitoare la bunurile cu risc fiscal crescut transportate. Urmează ca autoritățile fiscale să revină în luna mai cu normele procedurale privind aplicarea sistemului RO e-Transport. 

Acest articol vă pune la dispoziție mai multe detalii despre cum funcționează noul proiect de digitalizare fiscală, cine este obligat să declare datele privind transportul bunurilor riscante și care sunt sancțiunile impuse de către autorități. 

Pentru mai multe noutăți și știri din domeniul contabilității și al salarizării, vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook, Contabilitate Premium Cluj.

Ce este sistemul RO e-Transport?

Sistemul RO e-Transport este o platformă care monitorizează în timp real transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat de pe teritoriul României. În această categorie intră transporturile între două locații din țară, transporturile care reprezintă achiziții sau livrări de bunuri intracomunitare și transporturile de bunuri aflate în tranzit pe teritoriul național.

Conform OUG 41/ 2022, acest sistem cuprinde module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri riscante care vor genera un cod unic de înregistrare pentru fiecare transport în parte, elemente de interconectare cu camere de luat vederi, dispozitive de monitorizare a traficului rutier și componente software pentru analiza integrată a datelor introduse în sistem.

ATENȚIE: Transporturile de bunuri care au ca obiect misiunile diplomatice și oficiile consulare, organizaţiile internaţionale şi forţele armate ale statelor membre NATO, precum și acele transporturi care reprezintă executarea unor contracte clasificate potrivit legii sau a contractelor de achiziţie publică care necesită măsuri speciale de securitate, constituie o excepție de la prevederile ordonanței de urgență.

Cum funcționează sistemul RO e-Transport?

sistemul RO e-Transport

sistemul RO e-Transport

Transporturile înregistrate în RO e-Transport sunt identificate printr-un cod UIT generat de sistem. Potrivit noilor prevederi, conducătorii vehiculelor care transportă produse cu risc fiscal ridicat sunt obligați să dețină codul UIT pe toată durata transportului, fie în format fizic sau electronic. 

De asemenea, operatorul de transport rutier trebuie să solicite obținerea acestui cod cu maxim 3 zile înainte de data de începere propriu-zisă a transportului, respectiv punerea în mișcare a vehiculului care transportă bunurile cu risc fiscal crescut. 

Codul UIT este valabil 5 zile de la data începerii a transportului și poate fi obținut gratuit prin intermediul mijloacelor informatice de gestiune a transporturilor de bunuri puse la dispoziție de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor.

În afară de codul UIT, sistemul RO e-Transport monitorizează date privind expeditorul şi beneficiarul transportului de bunuri, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, și detalii cu privire la mijlocul de transport folosit.

Cine este obligat să declare în sistem datele privind transportul mărfii cu risc fiscal ridicat?

Declararea datelor în sistemul RO e-Transport trebuie realizată înainte de începerea propriu-zisă a operațiunii de transport pe teritoriul României. Totodată, obligaţia declarării datelor în sistem revine următoarelor categorii de contribuabili:

  • destinatarului menționat în declarația vamală de import, respectiv expeditorului trecut în declarația vamală de export, în cazul operaţiunilor de import sau export cu produse cu risc fiscal ridicat
  • beneficiarului din România în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat
  • furnizorului din România în cazul operațiunilor interne sau a livrărilor intracomunitare de produse cu risc fiscal ridicat
 • depozitarului în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care tranzitează teritoriul României

Care sunt bunurile cu risc fiscal ridicat al căror transport rutier va trebui înregistrat în sistemul RO e-Transport?

Lista bunurilor cu risc fiscal ridicat a căror transport rutier va fi monitorizat prin Sistemul RO e-Transport urmează să fie publicată de ANAF. Proiectul de ordin publicat recent de către organul de administrare fiscală menționează următoarele categorii de bunuri:

  • Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare 
  • Băuturi, lichide alcoolice și oțet 
  • Sare, sulf, var, ipsos, ciment, pământuri și pietre
  • Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte
  • Încălțăminte și articole similare

ATENȚIE: În cazul transporturilor care conțin atât produse cu risc fiscal crescut cât și produse fără risc, toate bunurile trebuie declarate în sistemul RO e-Transport pentru a obține codul special UIT ce va însoți documentele de transport. 

Care sunt sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor OUG 41/2022 și de când se aplică?

Sancțiunile pentru nerespectarea noii legislații se vor aplica de la data de 1 iulie 2022 de către persoanele împuternicite din cadrul ANAF sau al Autorității Vamale Române după cum urmează:

 • Nedeclararea în sistemul RO e-Transport a datelor privind transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, precum și introducerea în sistem a unor cantități diferite față de cele transportate sau utilizarea unui cod UIT nevalabil se sancționează cu amenzi de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice și cu amenzi de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice. De asemenea, contravaloarea bunurilor nedeclarate va fi confiscată de către autorități. 
 • Modificarea datelor privind transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat transmise în Sistemul RO e-Transport după prezentarea vehiculului la vamă în momentul intrării în țară sau la locul de import, cât și nedeclararea în sistem a datelor privind toate bunurile transportate în cazul transporturilor care conțin și bunuri cu risc fiscal ridicat se sancționează cu amenzi de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice și cu amenzi de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.
 • Conducătorii vehiculelor de transport care refuză să prezinte documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat la solicitarea organelor competente vor fi sancționați cu amenzi de la 5.000 la 10.000 lei

Nu lăsați schimbările legislative să vă ia afacerea prin surprindere

Încă din primele luni ale anului 2022, autoritățile au făcut demersuri importante în vederea digitalizării administrației fiscale prin implementarea celor două platforme, RO e-Transport și e-Factura, și aducerea unor reforme legislative în scopul eficientizarea colectării taxelor și impozitului și combaterii evaziunii fiscale.

Aceste schimbări aduc însă o intensificare a controalelor fiscale pentru a identifica și sancționa neconformarea la noile măsuri impuse de către organele statului. Pentru a evita eventuale sancțiuni și amenzi, BMM Premium Tax vă vine în ajutor cu servicii de consultanță financiar-contabilă adaptată domeniului de activitate al firmei dumneavoastră. 

Dacă doriți să aflați mai multe despre serviciile noastre sau aveți întrebări privind aplicarea legislației actuale, ne puteți contacta la adresa bmmpremiumtax@gmail.com, sau la numărul de telefon 0743-407.407.