Calculator chirii 2023 | Sistem real

Impozitarea chiriilor in anul 2023 vine cu taxe suplimentare datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri.

Va punem la dispozitie un Calculator chirii 2023 | Sistem real, cu ajutorul caruia puteti efectua simulari de taxe pentru veniturile din inchiriere in sistem real, pe baza informatiilor contabile.

Ce sunt veniturile din cedarea folosintei bunurilor (veniturile din inchiriere)?

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar,uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. In categoria veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor, se cuprind:

 • veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile
 • veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal
 • veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea.

Ce obligatii noi sunt din 2023 in ce priveste contractele de inchiriere?

Pentru contractele incheiate incepand cu 1 ianuarie 2023, contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, la ANAF, in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea sau producerea modificarii acestuia.

Declararea contractelor de inchiriere se face prin Formularul electronic C168 – Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune.

Cum se declara la ANAF modificarea sau rezilierea contractului de inchiriere?

Modificarea sau incetarea contractului de inchiriere se face prin depunerea cererii – formularul C168, avand bifata in formular casuta „Modificare” sau „Incetare”, dupa caz, insotita de documentele justificative.

Cum se declara la ANAF contractele de inchiriere?

Contractele de inchiriere se pot declara prin 3 modalitati:

 1. La Registratura ANAF
 2. Prin Posta cu confirmare de primire
 3. Prin Spatiul Privat Virtual

Ce noutati sunt in 2023 in ce priveste veniturile din inchiriere?

Incepand cu anul 2023 s-a eliminat deducerea din venitul brut a cotei de 40%, reprezentand cheltuieli forfetare.

Incepand cu veniturile aferente anului 2023, impozitul pe veniturile din chirii se aplica asupra sumei integrale, fara aplicarea deducerii reprezentand cota forfetara:

Pentru a optimiza fiscal aceasta majorare de costuri, proprietarul spatiului inchiriat poate aplica regimul de Impozitare in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Cum se determina veniturile de declarat prin impozitarea in sistem real a chiriilor?

Venitul net anual se determina pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri, in conformitate cu evidenta contabila.

Ce obligatii sunt daca se utilizeaza metoda impozitarii in sistem real a chiriilor?

Persoanele care opteaza pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, aplica regulile de impunere specifice veniturilor din activitati independente si au urmatoarele obligatii:

 • Completarea Registrului de evidenta fiscala
 • Conducerea evidentei contabile
 • Pastrarea documentelor justificative care au stat la baza inregistratilor in contabilitate (facturi, bonuri sau alte documente prin care s-au efectuat cheltuielile).

Se poate schimba optiunea impozitarii in sistem real a chiriilor?

Optiunea de a determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca proprietarul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea Declaratiei Unice pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea Declaratiei Unice, cu informatii privind determinarea venitului net anual insistem real si depunerea formularului la ANAF:

 • pana la data de 25 mai, inclusiv, in cazul persoanelor care au desfasurat activitate in anul precedent
 • in termen de 30 dezile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

Ce fel de cheltuieli se pot deduce daca se opteaza pentru impozitarea in sistem real a chiriilor?

 • cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea acestora
 • impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii
  comisionul retinut de intermediar
 • primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta
  intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii
 • elementele de constructie exterioara a cladirii, cum ar fi: acoperis, fatada, curtile si gradinile, precum si spatii comune din interiorul cladirii, cum ar fi: casa scarii, casa ascensorului, etc.
 • intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze.

Care este cota de impozitare a veniturilor din inchiriere in 2023?

Cota de impozitare este de 10% aplicata asupra venitului net.
Venitul net se stabileste ca diferenta intre veniturile totale inscrise in contractul de inchiriere si cheltuielile deductibile inregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative.

Pana in ce data se plateste la ANAF impozitul pe veniturile din chirii?

Plata impozitului se efectueaza la bugetul de stat pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
Plata se poate face si in cursul anului pentru care se declara veniturile, dar nu mai tarziu de data de 25 mai a anului urmator.

Se datoreaza contributie la sanatate (CASS) pentru veniturile din chirii in 2023?

Pentru veniturile din chirii se datoreaza CASS, daca veniturile depasesc urmatoarele plafoane:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei Unice, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 6 si 12 salarii minime brute pe tara;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei Unice, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 si 24 de salarii minime brute pe tara;
c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de de punerea Declaratiei Unice, in cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe tara.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la numărul de telefon telefon 0743-407.407 sau la e-mail bmmpremiumtax@gmail.com

Calculator taxe PFA 2023-2024
Limitarea responsabilitatii

Prezentul calculator este pus la dispozitia dumneavoastra pentru a fi folosit numai cu scopul efectuarii unor simulari sau estimari privind calculul veniturilor din chirii in sistem real. Acest calculator pentru calcularea impozitului pe venitul din inchiriere in sistem real nu acopera toate particularitatile posibile.
BMM Premium Tax isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat ca urmare a utilizarii acestui calculator pentru calcularea impozitului pe chirii in sistem real. Recomandam sa solicitati o analiza a cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe calculele efectuate cu ajutorul calculatorului pentru calcularea impozitului pe venitul PFA in sistem real.