Cheltuieli deductibile PFA | Deducerea cheltuielilor cu autoturismul în 2021

Conform Codului fiscal, persoanele fizice care desfășoară o activitate economică independentă (PFA, II, IF) și utilizează autoturismul aflat în proprietatea personală în cadrul acestei activități pot deduce până la 50% din valoarea costurilor de funcționare, întreținere și reparații ale autovehiculului. 

Această deducere parțială a cheltuielilor auto se realizează în baza unui contract de comodat sau de închiriere pentrula cel mult un autoturism aferent persoanei care administrează respectiva entitate juridică.

În cele ce urmează vă vom prezenta toate informațiile contabile necesare pentru a deduce corect aceste cheltuieli și a preveni eventuale penalități în cazul unui control ANAF.

Deductibilitatea cheltuielilor cu autoturisme: parțială vs. integrală

Potrivit art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal se pot deduce maxim 50% din cheltuielile de funcționare aferente autovehiculelor rutiere aflate în proprietatea/folosința contribuabilului și utilizate doar parțial în scopul activității economice, a căror masă totală maximă autorizată este mai mică de 3.500 kg și care nu au mai mult de 9 scaune de pasageri (cu tot cu scaunul șoferului). 

În cadrul cheltuielilor cu auto deductibile în proporție de 50% sunt incluse următoarele:

 • polițele CASCO și RCA
 • rovinieta
 • costul reviziei tehnice periodice
 • costul combustibilului
 • servicii de reparații și întreținere
 • chiriile (în cazul contractelor de închiriere)
 • impozitele locale (pentru autoturismele aflate în proprietatea PFA-ului)

În cazul cheltuielilor cu autovehicule privind diferențele de curs valutar înregistrate pe parcursul derulării unui contract de leasing, deducerea de 50% se aplică asupra diferenței nefavorabile dintre veniturile obținute din diferențe de curs valutar/veniturile aferente datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente.

Pentru deducerea cheltuielilor prezentate mai sus, nu este necesară întocmirea foilor de parcurs ci doar factura fiscală/bonul fiscal unde se menționează CUI-ul firmei.

Deducerea integrală a cheltuielilor auto se realizează dacă autovehiculele se încadrează într-una din următoarele categorii:

 • autovehicule folosite exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție sau servicii de curierat
 • autovehicule folosite de agenții de vânzări și de achiziții
 • autovehicule folosite pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv în cadrul serviciilor de taximetrie
 • autovehicule folosite pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire în cadrul școlilor de șoferi
 • autovehicule folosite ca mărfuri în scop comercial

Pentru a beneficia de  deducerea cheltuielilor cu autoturismul în 2021 integral, este necesară prezentarea unor documente justificative și întocmirea unei foi de parcurs care să menționeze categoria de vehicul utilizat, scopul deplasării și destinația, kilometrii parcurși și norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs. Aceste documente sunt folosite pentru a dovedi utilizarea autovehiculului exclusiv în scopul desfășurării activității PFA-ului.

ATENȚIE: Cheltuielile cu amortizarea autovehiculelor nu sunt incluse în aceste prevederi. Aceste cheltuieli sunt deductibile în limita a 1.500 RON pe lună, conform Codului fiscal.

Cum vă poate ajuta BMM Premium Tax? 

Legislația ce vizează deductibilitatea cheltuielilor se schimbă constant, iar prevederile nu sunt întotdeauna atât de explicite pe cât ne-am dori. Astfel, numeroși antreprenori și freelanceri care desfășoară o activitate independentă ca și PFA, II sau IF întâmpină dificultăți la deducerea cheltuielilor în contabilitate. 

Pentru a garanta calculul corect al impozitului pe venit datorat către stat este recomandat ca înregistrarea cheltuielilor deductibile să fie făcută cu ajutorul unui specialist.

Echipa noastră de experți contabili vă stă la dispoziție cu informații în conformitate cu legislația actuală și soluții personalizate de contabilitate și consultanță contabilă la prețuri accesibile.

Pentru orice întrebări sau neclarități cu privire la deducerea cheltuielilor pentru PFA, ne puteți contacta la numărul de telefon 0743-407.407 sau la adresa bmmpremiumtax@gmail.com.