Modificări majore privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: Antreprenorii vor putea alege regimul de impunere din 2023 conform OG 16/2022

Ultima perioadă a fost marcată de noutăți fiscale importante privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și nu numai odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie a Ordonanței Guvernului nr. 16/2022.

Regimul de impunere micro devine opțional, firmele care îndeplinesc condițiile impuse prin această ordonanță putând să opteze pentru impozit micro începând de la 1 ianuarie 2023. De asemenea, se abrogă cota de impozit pe veniturile micro de 3% și intră în vigoare cota unică de 1% cu obligația de a avea minim un angajat cu normă întreagă.

În continuare, vă vom prezenta pe scurt schimbările legislative aduse de OG 16/2022, inclusiv ce condiții trebuie să îndeplinească firmele pentru a se încadra la impozit micro, care sunt regulile de ieșire din acest sistem de impunere și câteva noutăți fiscale pentru companiile din domeniul HoReCa.

Ce condiții trebuiesc îndeplinite pentru a fi încadrat în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor?

Pentru a beneficia de aplicarea impozitului micro, firmele vor trebuie să respecte următoarele condiții:

 • Veniturile realizate nu depășesc noul plafon de 500.000 de euro în echivalent lei. Anterior, plafonul pentru regimul de impunere micro era de 1.000.000 de euro.
 • Au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe care îl pot angaja în cel mult 30 de zile de la înființarea firmei.
 • Au realizat venituri din alte activități decât cele din consultanță și/sau management în proporție de minim 80% din veniturile totale.
 • Capitalul social este deținut de persoane fizice sau juridice, altele decât statul.
 • Au asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la maxim trei firme micro.
 • Nu sunt în dizolvare sau lichidare.

ATENȚIE: Companiile care vor să opteze pentru regimul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor o pot face doar la începutul anului fiscal, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute anterior și dacă nu au mai fost încadrate la acest regim de impozitare ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Totodată, prin prezenta OG sunt excluse din categoria plătitorilor de impozit micro următoarele entități:

 • firmele din domeniul bancar
 • firmele care activează în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, precum și cele cu activități de intermediere în aceste domenii
 • firmele care desfășoară activități în sfera jocurilor de noroc
 • firmele care prestează activități de explorare, dezvoltare și exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale

Care sunt regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor?

Impozit pe venitul microintreprinderilor 2023

Impozit pe venitul microintreprinderilor 2023

 1. Microîntreprinderile care realizează venituri de peste 500.000 de euro sau a căror venituri realizate din consultanță și/sau management reprezintă peste 20% din veniturile totale vor fi obligate să plătească impozit pe profit de 16% începând cu trimestrul în care au fost depășite aceste limite. Firmele în cauză nu vor mai putea aplica ulterior pentru regimul micro.
 2. Dacă o microîntreprindere nu mai îndeplinește condiția de a avea cel puțin un salariat cu contract individual de muncă cu normă întreagă în cursul anului fiscal, aceasta va trece la sistemul de impozitare pe profit începând cu trimestrul în care condiția respectivă nu mai este îndeplinită.
 3. Firmele micro cu un singur angajat au la dispoziție 30 de zile de la încheierea contractului de muncă pentru a angaja un nou salariat cu CIM pe durată de minim 12 luni sau pe o perioadă nedeterminată pentru a rămâne la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
 4. Microîntreprinderile, care în cursul unui trimestru încep să desfășoare oricare dintre activitățile excluse menționate în lege, vor trece la impozitul pe profit începând cu trimestrul respectiv.
 5. Plafoanele fiscale sunt verificate pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului sumelor în euro este cel de la sfârșitul exercițiului financiar precedent.
 6. Dacă oricare dintre asociați deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de 3 microîntreprinderi, aceștia vor trebui să stabilească firma/firmele care ies din acest sistem de impozitare, începând cu trimestrul în care este înregistrată această situație. De asemenea, cei în cauză vor trebui să anunțe organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data ieșirii firmelor din regimul micro.
 7. Calculul și plata impozitului pe profit pentru microîntreprinderile care au ieșit de la acest sistem de impozitare se realizează pe baza veniturilor și cheltuielilor înregistrate începând cu trimestrul respectiv.

BINE DE ȘTIUT: Firmele care ies din sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor de anul viitor sunt obligate să anunțe ANAF până la data de 31 martie 2023.

Care este tratamentul facilităților fiscale în cadrul impozitului micro?

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări sau cheltuieli privind bunuri, mijloace financiare și servicii acordate UNICEF și au în funcțiune aparate de marcat electronice fiscale vor scădea respectivele sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în ordinea menționată.

Potrivit prevederilor OUG nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, reducerea de impozit se aplică la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor după scăderea sumelor menționate anterior.

Pe durata aplicării respectivei ordonanțe de urgență, declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor trebuie depusă până la data de 25 iunie (inclusiv) a anului următor.

Noutăți fiscale pentru firmele din domeniul HoReCa

Modificari Horeca 2023

Modificari Horeca 2023

Conform OG 16/2022, începând de la 1 ianuarie 2023, firmele care desfășoară activități în domeniile HoReCa pot să opteze pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, nefiind necesară îndeplinirea condițiilor de încadrare la acest regim.

Astfel, companiile din domeniul ospitalității care obișnuiau să plătească impozitul specific vor putea alege dacă trec la impozitul pe profit sau la regimul de impozitare micro (chiar dacă veniturile acestora depășesc plafonul anual de 500.000 de euro).

Care sunt codurile CAEN care beneficiază de această nouă opțiune fiscală?

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 – Alte servicii de cazare
5610 – Restaurante
5621 – Activități de alimentație/catering pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Rezumatul modificărilor fiscale privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 • Sistemul de impozitare micro devine opțional.
 • Scade plafonul de venituri la 500.000 de euro de la 1.000.000 de euro cât era anterior.
 • Microîntreprinderile trebuie să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă. Dacă nu îndeplinesc această condiție vor trece la impozitul pe profit de 16%.
 • Dispare cota de impozitare pe veniturile micro de 3% și se aplică o cotă unică de 1% începând cu 1 ianuarie 2023.
 • Companiile din domeniul HoReCa pot opta de la 1 ianuarie 2023 pentru sistemul de impozitare micro dacă acesta este mai favorabil sau impozit pe profit, eliminându-se astfel impozitul specific aplicat până la acea dată.
 • Asociații/acționarii pot deține peste 25% din părțile sociale la maxim 3 microîntreprinderi.
 • Sunt excluse de la aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor firmele a căror venituri realizate din activități de consultanță și management depășesc 20% din veniturile totale.
 • Sunt excluse de la impozitarea micro companiile care își desfășoară activitatea în domeniul bancar, asigurări, reasigurări și intermedieri financiare, jocuri de noroc și exploatare de petrol și gaze naturale.

BMM Premium Tax susține microîntreprinderile românești prin servicii premium de contabilitate și consultanță fiscală.

Echipa noastră de experți contabili vă pune la dispoziție servicii de contabilitate și consultanță financiar-contabilă de calitate superioară pentru microîntreprinderea dumneavoastră.

Pentru mai multe informații privind serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0743-407.407 sau la adresa bmmpremiumtax@gmail.com.