Sistemul RO e-Factura devine obligatoriu din iulie 2022 pentru comercianții de produse cu risc fiscal ridicat

Anul acesta digitalizarea mediului de afaceri românesc trece la o nouă etapă prin aplicarea sistemului de facturare electronică RO e-Factura la nivelul tranzacțiilor Business to Business (B2B) pentru furnizorii de produse cu risc fiscal ridicat.

Respectiva schimbare vine ca urmare a rezultatelor pozitive obținute începând din noiembrie 2021 prin lansarea sistemului RO e-Factura la nivelul operațiunilor de tip Business to Government (B2G), mai precis în domeniul achizițiilor publice.

Prin aceste demersuri, Ministerul Finanțelor își propune să eficientizeze colectarea impozitelor și a TVA-ului datorat de firme către stat, și totodată să prevină și să combată evaziunea fiscală la nivel național.

În acest articol vom menționa mai pe larg ce trebuie să știe comercianții care se ocupă de vânzarea de produse cu risc fiscal ridicat și ce presupune transmiterea facturilor în sistemul de facturare digitală RO e-Factura.

Ce măsuri se aplică firmelor care comercializează produse cu risc fiscal ridicat?

Conform OUG nr. 130/2021, furnizorii de produse considerate cu risc fiscal ridicat vor putea transmite facturile emise în sistemul de facturare electronică RO e-Factura de la 1 aprilie 2022. Această operațiune este făcută opțional sau la cererea clienților, indiferent dacă destinatarii apar sau nu în Registrul RO e-Factura.

Însă, începând de la 1 iulie, comercianții vor fi obligați să transmită facturile pe care le emit prin noul sistem dacă acestea privesc produse cu risc crescut de evaziune fiscală.

Totodată, aceștia vor trebui să transmită și bonurile fiscale în sistemul RO e-Factura, întrucât acestea menționează codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului și sunt considerate facturi simplificate.

ATENȚIE: Operatorii economici nerezidenți sunt scutiți de obligația de a transmite facturile în sistemul RO e-Factura.
Care sunt categoriile de produse luate în vedere de către autoritățile fiscale?

Lista produselor cu risc fiscal ridicat este actualizată periodic și cuprinde la momentul actual următoarele categorii:

 • Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile
 • Băuturi alcoolice
 • Construcții noi
 • Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș)
 • Îmbrăcăminte și încălțăminte

Cum se face înregistrarea în Registrul RO e-Factura?

Sistemul RO e-factura

Sistemul RO e-factura

Firmele se pot înscrie în Registrul RO e-Factura prin completarea și transmiterea online a formularului (084), „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura“.

Agenții economici care au optat pentru folosirea noului sistem de facturare prin bifarea secțiunii III vor fi înscriși în Registrul RO e-Factura de la data de 1 a lunii următoare depunerii formularului (084), potrivit Ordinului nr. 1.713/2021 publicat în Monitorul Oficial din 1 noiembrie 2021. 

Pentru mai multe informații privind înscrierea în sistemul de facturare electronică și instrucțiune de completare a formularului (084), vă invităm să accesați pagina oficială a Ministerului Finanțelor.

Cum se poate accesa sistemul de facturare electronică RO e-Factura?

Pentru a accesa sistemul RO e-Factura, firmele trebuie să fie mai întâi înregistrate în cadrul serviciului ANAF, Spațiul Privat Virtual (SPV). Odată înregistrați, operatorii economici pot folosi credențialele SPV pentru a utiliza sistemul național de facturare electronică.

Care sunt avantajele sistemului RO e-factura?

RO e-Factura prezintă numeroase avantaje atât la nivelul administrației publice cât și a mediului de afaceri românesc:

 • Este un sistem interconectat cu alte platforme asemănătoare deținute de celelalte state membre ale Uniunii Europene
 • Oferă date concrete în timp real privind achizițiile publice și tranzacțiile de tip B2B
 • Conferă transparență în cadrul investițiilor realizate de instituțiile publice ale statutului
 • Contribuie la crearea unui mecanism vital de prevenție și combatere a fraudei și evaziunii fiscale la nivel național, cât și în cadrul U.E.
 • Ajută la colectarea datelor utilizate pentru analiza sistemului economic românesc, identificarea problemelor majore și implementarea unor politici fiscale care susțin dezvoltarea eficientă a afacerilor 
 • Reprezintă o alternativă mai sustenabilă și mai sigură la vechiul sistem de facturare pe bază de hârtie

Secretul unui business de succes stă în corectitudinea și transparența situației sale contabile

Cel mai bun mod de a elibera timp prețios și a vă concentra exclusiv pe creșterea companiei dumneavoastră este să externalizați serviciile de contabilitate. 

Echipa de experți contabili BMM Premium Tax vă este alături, punându-vă la dispoziție servicii personalizate de contabilitate și consultanță financiar-contabilă care vă vor ajuta să fiți la curent cu ultimele schimbări legislative și să luați cele mai bune decizii la timpul potrivit. 

Pentru mai multe informații privind serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0743-407.407 sau la adresa bmmpremiumtax@gmail.com.