TVA clasic vs TVA intracomunitar – Actualizare 2022

Una dintre cele mai frecvente dileme cu care se confruntă antreprenorii la început de drum, fie că dețin un PFA, II/IF sau un SRL, este aceea privind înregistrarea în regim normal sau special de TVA (taxa pe valoarea adăugată). 

De-a lungul timpului, am observat că mulți contribuabili tind să asocieze incorect ideea de a fi plătitor de TVA în România cu cea de a deține un cod special de TVA intracomunitar. În acest articol, ne propunem să definim cele două tipuri de regim TVA, respectiv TVA clasic vs TVA intracomunitar, menționând diferențele și cadrul legislativ de aplicare pentru fiecare în parte.

Ce înseamnă a fi plătitor de TVA?

La înființare, toate firmele din România sunt neplătitoare de TVA (nu aplică la vânzare nici o cotă de TVA și nici nu pot deduce TVA-ul la achiziții), ulterior statul permițând companiilor să se înregistreze în scopuri de TVA în funcție de caz. 

Conform art. 316 din Codul fiscal, companiile a căror cifră de afaceri depășește plafonul anual de 300.000 de lei sau care estimează că vor depăși acest plafon în cursul anului calendaristic sunt obligate să solicite înregistrarea ca plătitor de TVA organelor fiscale corespunzătoare. De asemenea, legea permite companiilor să opteze pentru trecerea la regim normal de TVA fără depășirea plafonului menționat anterior. 

BINE DE ȘTIUT: Înregistrarea în scopuri de TVA prezintă numeroase avantaje pentru firmele cu un volum ridicat de cheltuieli și venituri precum: deducerea TVA-ului atunci când suma TVA deductibil este mai mare decât cea a TVA colectat și posibilitatea de a efectua achiziții de bunuri intracomunitare fără a fi constrâns de un plafon fiscal.

Cum se obține codul de TVA?

În cazul societăților comerciale care solicită înregistrarea în scopuri de TVA înainte de începerea activității, acestea pot depune la organul fiscal cerea de înregistrare (formularul 098) în aceeași zi în care urmează să se înmatriculeze la Registrul Comerțului. 

Pe de altă parte, firmele care deja și-au început activitatea economică și solicită înregistrarea ca plătitor de TVA vor depune la organele fiscale competente declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (formularul 010). 

Actualizare 2022

Începând cu data de 1 martie 2022, au fost eliminate o serie de formulare ANAF, printre care și formularul 010.

Acest formular a fost înlocuit cu declarația 700, care se poate depune la ANAF doar online, prin Spațiul Privat Virtual al societății, pe bază de semnătură electronică.

Conform precizărilor ANAF, societăţile comerciale care solicită înregistrarea în scopuri de TVA înainte de începerea activității, nu mai sunt supuse, în vederea înregistrării, unei analize în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal (ulterior, pe parcursul desfăşurării activităţii, organul fiscal efectuează analize de risc, iar in cazul celor care prezintă risc fiscal ridicat, anulează codul de înregistrare în scopuri de TVA).

Astfel, societățile pot fi puse în situația neplăcută în care au deja un cod de TVA valabil, iar în urma analizei de risc, acest cod poate fi anulat de către organul fiscal.Din acest considerent, multe societăți preferă inregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune, ulterior desfășurării de activități economice (imediat după înființare).În acest caz, se face analiza de risc, pe baza unei documentații depuse la organul fiscal, înainte de a se elibera codul de TVA.

Odată cu obținerea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, companiile vor primi un cod de TVA compus din CUI-ul unității și apelativul RO în fața acestuia, pe care îl vor folosi la toate operațiunile economice atât din interiorul țării cât și din afara acesteia (de exemplu, pentru tranzacții intracomunitare).

Care sunt obligațiile societăților comerciale plătitoare de TVA?

Ca plătitoare de TVA, firmele vor emite facturi și bonuri fiscale la vânzarea bunurilor sau serviciilor unde se va menționa cota de TVA aplicată în funcție de domeniul de activitate (19% fiind cea standard, cea de 9% pentru livrarea de alimente, băuturi non-alcoolice, medicamente, proteze și altele, respectiv cea de 5% pentru manuale școlare, reviste, ziare, publicații, servicii hoteliere și de cazare, produsele eco, tradiționale, etc.) și suma aferentă acesteia.

TVA-ul astfel colectat va fi utilizat pentru a calcula sumele de plată către Bugetul de Stat.Cu alte cuvinte, TVA-ul de plată este suma rezultată din diferența dintre TVA-ul colectat prin vânzarea de bunuri/servicii și TVA-ul deductibil (TVA-ul din facturile de vânzare – TVA-ul din facturile de plată).

ATENȚIE: Pe lângă plata la stat a taxelor ce țin de TVA-ul colectat, firmele înregistrate în regim normal de TVA au obligația de a depune lunar sau trimestrial la ANAF a declarațiilor fiscale D300 (decont de taxă pe valoarea adăugată), D394 (declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național) și atunci când este cazul, D390 (declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare).

Ce reprezintă codul de TVA intracomunitar și când este el necesar?

TVA calsic vs TVA intracomunitar

TVA calsic vs TVA intracomunitar

Codul de TVA intracomunitar permite companiilor românești neplătitoare de TVA să realizeze tranzacții cu alte societăți comerciale cu sediul în Uniunea Europeană, conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal. Astfel, firmele au obligația de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA la nivel intracomunitar înainte de a efectua următoarele operațiuni:

  • achiziția de bunuri de la firme din Uniunea Europeană a cărei valoare depășește plafonul de 10.000 de euro pe an
  • achiziția de servicii de la companii al căror sediu se află într-un stat membru UE
  • prestarea de servicii intracomunitare către firmele din UE, indiferent de plafon

Cum se obține codul de TVA intracomunitar?

Pentru a obține codul special de TVA ce va fi folosit exclusiv în cadrul activităților economice cu entități din alte state membre UE, administratorul firmei trebuie să depună la sediul ANAF din cadrul localității unde a fost înregistrată societatea declarația D091 (declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii) împreună cu copiile după certificatul de înregistrare al companiei și cartea de identitate a administratorului, precum și alte documente contabile justificative.

Ce obligații au companiile înregistrate în regim special de TVA?

În funcție de tipul operațiunii efectuate de către firma din România care deține codul de TVA intracomunitar, aceasta are următoarele îndatoriri:

Dacă doriți să aflați mai multe despre codul de TVA intracomunitar și ce implicații contabile are acesta, vă invităm să accesați ghidul nostru.

Poate o firmă să dețină în același timp un cod de TVA normal și un cod special?

Răspunsul este nu. Atunci când o firmă devine plătitoare de TVA, fie prin depășirea plafonului de 300.000 lei pe an, fie prin opțiune proprie, aceasta va trebui să solicite anularea codului special de TVA pentru tranzacții intracomunitare, dacă îl deține. Anularea codului respectiv se poate face și din oficiu de către organele fiscale competente.

Cum vă pot ajuta serviciile de contabilitate și consultanță financiar-contabilă de la BMM Premium Tax

A fi sau a nu fi plătitor de TVA? Administrarea contabilității unei firme impune adeseori numeroase necunoscute sau provocări pe care antreprenorii trebuie să le rezolve pentru a respecta prevederile legislative și a evita eventuale sancțiuni sau amenzi în cazul unui control.

Având în vedere că fiecare formă de organizare economică vine cu o serie specifică de taxe și impozite datorate la stat precum și declarații ce trebuiesc depuse la ANAF lunar sau trimestrial, externalizarea contabilității poate fi o soluție extrem de eficientă, mai ales pentru acele persoane aflate la prima afacere.

Experții noștri contabili vă stau la dispoziție pentru orice întrebări legate de regimul normal și special de TVA și vă pot ajuta să găsiți soluția contabilă perfectă pentru firma dumneavoastră. Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la numărul de telefon 0743-407.407 sau la adresa bmmpremiumtax@gmail.com.